What I had in mind

Kadang-kadang ada perkara yang perlu dirahsiakan. Mungkin jadi perkara itu sesuatu yang memalukan atau tak perlu diberitahu. ⚔

One of many things I've learned from working remotely...

Clear bash history completely from the terminal history.

cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c && exit

Source: https://askubuntu.com/a/192001